Kraken gaat door

Om wat meer informatie te vinden over het kraken sinds de anti-kraakwet ging ik langs bij het kraakspreekuur  in de vondelbunker in Amsterdam. De woordvoerder van de avond wilde graag anoniem blijven. Wat begrijpelijk is wanneer je als kraker als misdadiger wordt gezien. De woordvoerder was niet erg blij om mij te zien. ‘Ik houd niet erg van de media. De berichtgeving is te eenzijdig.’ Hij vertelde mij dat er jaarlijks zo’n twee- à driehonderd (aspirant) journalisten per jaar langskomen in de bunker.

‘Ik houd niet erg van de media. De berichtgeving is te eenzijdig.’

Nog steeds worden in Nederland wekelijks panden gekraakt. Veel gemeenten zijn tegelijkertijd druk bezig kraakpanden te ontruimen. In Amsterdam zijn volgens nieuwsberichten al honderden panden ontruimd sinds de anti-kraakwet in 2010 werd ingevoerd. Deze wet  heeft het leven van krakers een stuk lastiger gemaakt.

Om een pand te kraken moet je veel moeite doen. ‘Je kan voor advies altijd langs bij het kraakspreekuur, maar het zware werk moet je zelf doen.’ Volgens de woordvoerder. Ten eerste zoek je uit hoe lang een pand leegstaat en of er plannen zijn voor het pand. Zorg dat je een advocaat in de arm neemt. Het is beter om met een grote groep te kraken, mocht de huisbaas een knokploeg op je af willen sturen. Vervolgens verander je het slot, zet een kraaksetje neer en bel je de politie.

Door de nieuwe wet is kraken geen overtreding meer, maar een misdrijf geworden. De politie en het OM zijn er nu sneller bij en de straffen zijn zwaarder geworden. Er wordt vrijwel direct een brief  van het OM door de bus gegooid waarop staat dat het pand moet worden ontruimd, toch houdt dit het kraken niet tegen.

De Gerechtshoven van Den Haag en Amsterdam hebben na invoering vrijwel direct een streep gezet door de anti-kraakwet. Deze zou in strijd zijn met de Europese Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Dit verdrag geeft de krakers recht om eerst door een rechter te laten bepalen of zij onrechtmatig in een huis verblijven. In de anti-kraakwet staat dat politieagenten het recht hebben krakers direct een pand uit te zetten, maar dit strookt dus met de Europese wetgeving.

34629

‘Sinds de anti-kraakwet is kraken toch verboden, dus hoef je geen rekening meer te houden met de duur van de leegstand’.

Als de politie een kraak constateert of de eigenaar van een pand doet aangifte, dan volgt het Openbaar Ministerie (OM) een bepaalde procedure. Om het pand te kunnen ontruimen moet de eigenaar concrete plannen hebben voor een pand, zoals renovatie of verkoop. Gemeenten willen meestal niet ontruimen voor leegstand. Ook wanneer de krakers overlast veroorzaken kunnen zij na acht weken het pand worden uitgezet. Er zijn diverse uitzonderingen waardoor een kraker direct het pand kan worden uitgezet en mee wordt genomen naar het bureau voor verhoor:

– Er is sprake van huisvredebreuk (dit geldt niet als het pand langer dan een jaar leegstaat).

– Als de krakers worden verdacht van andere strafbare feiten, waarbij de eigenaar van het pand ernstig wordt getroffen.

– Er is sprake van (een ernstige vrees voor) verstoring van de openbare orde en veiligheid.

De woordvoerder van het kraakspreekuur zegt:  ‘Sinds de anti-kraakwet is kraken toch verboden, dus hoef je geen rekening meer te houden met de duur van de leegstand’. Ook geeft hij aan dat anonimiteit erg belangrijk is. ‘Wanneer je door het OM gedaagd wordt hoef je geen naam op te geven.’ De duur van een kraak is tegenwoordig nog maar een aantal maanden. ‘Als je eruit wordt gezet ga je gewoon weer op zoek naar een nieuw pand.’

 

 

 

Advertenties